Инструкция за експлоатация на диспенсер за топла и студена вода с компресорно охлаждане

with Няма коментари

ИНСТАЛИРАНЕ И ПЪРВОНАЧАЛНО ПУСКАНЕ

 1. Пренесете диспенсера до определеното му място.

Диспенсерът трябва да бъде поставен на централно и достъпно място, където околната среда не съдържа рискови фактори за замърсяване на водата. Диспенсерът не следва да се поставя :

   • извън помещение, на открито или изложен на директна слънчева светлина
   • в прашни, невентилирани или влажни помещения
   • на неравно, хлъзгаво място или в близост до тоалетни помещения

Температура на околната среда за правилна експлоатация от 10°С до 35°С.

ВНИМАНИЕ: НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ КАНЕЛКИТЕ, ЗА ДА ПОВДИГНЕТЕ ДИСПЕНСЕРА.
  1. Махнете картона от диспенсера.
  2. Отстранете превозния плик.
  3. Направете общ преглед на апарата, за да се уверите че:
   – няма следи от физическо увреждане
   – всички допълнителни части са налице
   – канелките са здрави и в изправена позиция
   – всички кабели и електрически връзки са поставени на гърба на апарата
   – ключа на топлия резервоар е в позиция “OFF”
   – ключа на студения резервоар е в позиция “OFF”
   – апарата е чист и без прах
ВНИМАНИЕ: ДИСПЕНСЕРЪТ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПОСТАВЕН НА МИНИМУМ 10 СМ ОТСТОЯНИЕ ОТ СТЕНА, ИЛИ ДРУГА ПРЕГРАДА. ЖЕЛАТЕЛНО Е ДА СЕ ЗАПАЗИ ПОНЕ ПО 10 СМ СВОБОДНО ПРОСТРАНСТВО ОТ ДВЕТЕ МУ СТРАНИ.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ОБИЧАЙНАТА ТЕМПЕРАТУРА НА ПОМЕЩЕНИЕТО Е ПО-ВИСОКА ОТ 25°С, ДА СЕ ДОБАВИ ПО 1 СМ ОТСТОЯНИЕ ЗА ВСЕКИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ГРАДУС.

ВНИМАНИЕ: ДИСПЕНСЕРЪТ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗЛОЖЕН НА ПРЯКА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА, ИЛИ В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО ДРУГ ТОПЛИНЕН ИЗТОЧНИК.
  1. Поставете бутилка с вода върху апарата. Веднага щом бутилката е сложена, уверете се, че канелките за топла и студена вода са натиснати в отворено положение и има достатъчно време, за да се напълнят резервоарите за топла и студена вода – т.е. водата изтича през червената и синя канелки и бутилката спира да се пълни с въздух.

ВНИМАНИЕ: В топлия резервоар винаги трябва да има вода преди включване на диспенсера.В противен случай може да се стигне до сериозни повреди.
  1. Включете апарата в електрическата мрежа 220 V / 50 Hz.
  2. Включете ключа на топлия резервоар и оставете апарата да работи 20 минути.
  3. Включете ключа на студения резервоар и оставете апарата да работи 30 минути.
  4. Като изплозвате фенерче, проверете задната част на апарата за изтичане на вода.(
  5. След като машината е работила 20 минути, проверете дали от червената канелка тече топла вода.

ВНИМАНИЕ: От червената канелка при нормална употреба тече гореща вода, което може да доведе до сериозни изгаряния.Използвайте я с повишено ВНИМАНИЕ! Малки деца не бива да се оставят без надзор в близост до апарата.
 1. След като машината е работила 30 минути, проверете дали от синята канелка тече студена вода.
 2. Отново проверете апарата за изтичане на вода.
 3. Уверете се, че апаратът е на желаното от клиента място и всички аксесоари са налице.
ВНИМАНИЕ: Винаги източвайте водата от диспенсера, когато го изключите от електрическото захранване за по – дълго време ( повече от една седмица).

 

НА КАКВО ТРЯБВА ДА ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ?

Сложете диспенсера на 10 см. от стената.

 • За да има възможност да циркулира въздух, гърбът на диспенсера трябва да е на 10 см. от стената.

Не включвайте диспенсера да работи, без да сте сложили пълна бутилка с вода.

 • Ако включите диспенсер без бутилка, може да се получи прегряване и повреда.

ХИГИЕННА ПОДДРЪЖКА НА ДИСПЕНСЕРА:

 • Изключете диспенсера от електрическата мрежа.
 • Не се опитвайте да почиствате водните резервоари с обикновен препарат. Обадете се на вашия доставчик, за да ви направи озоново почистване.
 • Почистете външната част на диспенсера с влажна кърпа.
 • Можете да използвате почистващ препарат за външната част и капковата вана на диспенсера.
ВНИМАНИЕ: НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИЗБЕЛВАЩ ПРЕПАРАТ ИЛИ ДРУГИ ПРЕПАРАТИ , СЪДЪРЖАЩИ БЕЛИНА ИЛИ ХЛОР.
 • При всяка смяна на бутилката почиствайте фрешгарда и канелките на диспенсера с влажна кърпа.
 • Препоръчително е всеки 10 дни да се почиства от прах чашкодържателя отвътре и отвън.

Вода

 • Не използвайте вода от чешмата, при работа с вашия диспенсер. Това е важно и за вашето здраве и за безпроблемната експлоатация на диспенсера.
 • Когато не сте изплозвали диспенсера дълго време източете цялата вода от диспенсера.
 • Застоялата вода причинява отлагания по резервоара, които е трудно да бъдат изчистени.

ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ:

Причина Решение
НЕ РАБОТИ Проверете електричеството Проверете сигналната лампичка Проверете щепсела и контакта
 • Ако сигналната лампичка не свети, проверете дали щепсела е включен добре в контакта.
 • Уверете се, че ключа на гърба на вашия диспенсер е в позиция ON
 • Сменете щепсела. (220V, 7А)
НЕ ОХЛАЖДА Проверете ключа за студена вода на гърба
 • Поставете ключа в позиция ON
 • ! : След натискането на ключа трябва да изчакате 30 мин., за да се изстуди водата.
НЕ ЗАТОПЛЯ Проверете ключа за топла вода на гърба
 • Поставете ключа в позиция ON
 • ! : След натискането на ключа трябва да изчакате 15 мин., за да се затопли водата.
НЕОБИЧАЕН ШУМ Проверете пода
 • Уверете се, че пода е идеално равен.

Препоръчва се на клиентите, ползуващи диспенсери за бутилирана вода стриктно да спазват следните инструкции:

НИКОГА НЕ:

 • Поставяйте бутилка върху диспенсера без да сте отстранили предпазния стикер от тапата;
 • Наливайте други течности, или вода от чешмата в диспенсера;
 • Променяйте електрическата схема на диспенсера или предпазителите;
 • Опитвайте да разглобите диспенсера;
 • Използувайте диспенсера, или бутилката като поставка за храна, растения и др.;
 • Докосвайте кранчетата за вода с мръсни ръце;
 • Наливайте други напитки в капковата вана;
 • Оставяйте диспенсера включен в ел.мрежата, ако бутилката е празна;
 • Оставяйте диспенсера без бутилка върху него;
 • Премествайте без причина диспенсера от обичайното му място;
 • Премествайте диспенсера, когато е с бутилка върху него, или го накланяйте;
 • Използувайте абразивни, разяждащи, или ароматизирани почистващи препарати върху външните повърхности на диспенсера;

ВИНАГИ:

 • Информирайте за неизправности или течове доставчика си незабавно;
 • Информирайте за необичаен шум от диспенсера;
 • Следвайте инструкциите за повдигане и поставяне на бутилката върху диспенсера;
 • Почиствайте капковата вана на диспенсера редовно;
 • Информирайте за необичаен вкус, мирис или вид на водата незабавно;
 • Информирайте за бутилки с белези на зелен цвят незабавно;
 • Съхранявайте пълните и празните бутилки на студено и тъмно място;
 • Дръжте бутилките далеч от вредни вещества, като разредители и горива;
 • Съхранявайте празните и пълните бутилки при добри хигиенни условия;

Никой не бива да източва вода от диспенсера, да сменя бутилка, или да почиства която и да е негова част, при условие, че изпитва някой от следните симптоми:

 • Стомашно-чревни разстройства, като диария, повръщане, или гадене;
 • Инфекции на стомаха или червата;
 • Коремен тиф, дизинтерия, салмонела, инфекция с Е коли 157;
 • Треска;
 • Абсцеси, циреи, рани или секрети от очите или ушите;
 • Хепатит;
 • Всякакви други условия, които могат да застрашат безопасността на водата;

Желателно е клиентите да измиват ръцете си преди да сменят бутилката или да докосват части от диспенсера.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОВДИГАНЕ НА БУТИЛКИТЕ

Бутилките за диспенсери, пълни с вода са доста тежки, около 20 кг. Ето защо е важно на персонала и клиентите, които вдигат и поставят пълните бутилки, да бъдат дадени следните указания:

 • Планирайте повдигането, отстранете всички пречки, опаковки и др.;
 • Хванете здраво бутилката за гърлото и дъното;
 • Леко раздалечете краката за по-голяма устойчивост;
 • При повдигане на бутилката от пода първо свийте колената;
 • Докато повдигате, дръжте гърба изправен. Използувайте силата на краката;
 • Не завъртайте тялото – обърнете се като провлачите краката;
 • Когато окончателно вдигнете бутилката, първо я подпрете на диспенсера, след което внимателно я спуснете така, че да попадне върху шипа;

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА НА ХОРА ДА СЕ ОПИТВАТ ДА ПОВДИГАТ ПЪЛНАТА БУТИЛКА, АКО ТЕ СА:

 • На възраст под 18 години, или над 55 години;
 • Бременни жени;
 • Имат дихателни проблеми, или проблеми със сърцето;
 • Боледували от херния;
 • Имат мускулно-скелетни проблеми;
 • Имат някаква временна неспособност или слабост, която може да им попречи да повдигнат пълната бутилка по указания начин;

За повече информация относно сервизното обслужване и хигиената на диспенсера, можете да ни потърсите на телефони 02/927 55 45 и 0898 61 05 99 или да ни пишете на E-mail : office@timmex-bg.com