Инструкция за почистване на поликарбонатни бутилки за многократна употреба

with Няма коментари

За почистване и дезинфекциране на поликарбонатните бутилки за многократна употреба производителят препоръчва препарати, произвеждани от фирма Henkel ECOLAB®, при спазване на следната процедура:

– За почистване на силно замърсени бутилки, съдържащи предимно органични съставки, се препоръчва алкално почистване както следва:

0,25 – 1,0% NaOH + 0,2% РЗ – Стабилон WT® до 80° С
или
1,0 – 2,0% РЗ – Мип центра® до 80° С

– За почистване на обичайно замърсени бутилки, или такива с минерални остатъци, се препоръчва киселинно почистване. Преди да използувате киселинните почистващи ПРОДУКТИ, моля проверете съвместимостта на оборудването си с тяхната употреба!

1,0 – 2,0% РЗ – Хоролит РА® до 80° С
или
1,0 – 2,0% РЗ – Хоролит V® до 80° С

– отделна или допълнителна дезинфекция на бутилките

а) изплакване 0,3 – 1,0% РЗ – оксония актив – студена вода

б) почистване с пара

0,2- 0,5% РЗ – Оксония®
или
0,2- 0,5% РЗ – Оксипак®
в допълнение към парата