Препоръки за измиване на поликарбонатни бутилки

with Няма коментари

Температурата на измиване трябва да бъде най-близка до 60° С ( минимум 55° С и максимум 65° С ) .
Времето за измиване на една бутилка трябва да бъде възможно по-дълго. Идеалното време е 1 минута.
При измиване отвътре на бутилката, водата трябва да навлиза под максимално налягане ( механически ефект )
Изборът на препарат за измиване зависи от типа на водата. Следвайте препоръките на производителя.
За постигане точната концентрация на препарата отново следвайте препоръките на производителя. Резултатите да се проверяват периодически.
Препоръчва се ежедневна смяна на препарата и периодично филтриране на разтвора за измиване. 100 микрона филтър е достатъчен.
Една минута време за дезинфекция на всяка бутилка се счита за оптимално.
За най-подходящ дезинфектант може да се избира между прекисна оцетна киселина или озонирана вода.
За избор на правилна концентрация на дезинфектанта следвайте препоръките на производителя. Резултатите следва да се проверяват периодически.
Препоръчва се ежедневна смяна на дезинфекционния разтвор.
Необходимо е окончателното изплакване на бутилките да се извършва с водата, предназначена за пълнене.

За повече информация можете да ни потърсите на телефони 02/927 55 45 и 0898 61 05 99 или да ни пишете на E-mail : office@timmex-bg.com