Съвместимост на поликарбоната

with Няма коментари

Поликарбонатът е устойчив на следните химикали:      (+) устойчив     () неустойчив

6 дни/23°C 6 дни/50° C
Оцетна киселина,10% воден разтвор + +
Солна киселина, 10% воден разтвор + +
Сярна киселина, 10% воден разтвор + +
Азотна киселина, 10% воден разтвор +
Фосфорна киселина, 1% воден разтвор +
Лимонова киселина, 10% воден разтвор +
Натриев бикарбонат(сода), 10% във вода + – (70o C)
Наситен разтвор на натриев хлорид + +
Натриев нитрат,10% във вода +
Амониев нитрат, 10% във вода,неутрален +
Железен хлорид, наситен разтвор + +
Калиева основа 1% във вода
Натриева основа(сода каустик), 1% вода
Амоняк, 0,1% във вода
Ацетон раздува се
Безин ( без ароматни приставки) + +
Бензол раздува се
Butyl acetat
Chloroform раздува се
Dibutyl phthalate
Diethyl ether
Dimethylformamide раздува се
Dioctyl phthalate
Dioxane раздува се
Ethanol (pure) + +
Ethylene glycol, 1:1 with water + +
Ethylene chloride раздува се
Ethyl acetate раздува се
Ethylamine
Glycerin реагира
Isooctane, (pure) + + (40o C)
Isopropanol, (pure) +
Hexane + +
Methanol
Methylamine реагира
Methylene chloride раздува се
Methyl ethyl ketone раздува се
Ozone, 1% in air
Paraffin, paraffin oil, (Vaseline), pure + +
Perchloroethylene
Perhydrol (hydrogen dioxide), 30% in water +
Пропан + +
Н–пропанол – (30o C)
Стирол
Silicone oil + +
Carbon tetrachloride раздува се
Тетрахлоретан раздува се
Тетрахлоретилен раздува се
Трикресил фосфат
Триетилен гликол + +
Ксипол раздува се

Посочените данни са типични за MAKROLON® 1239 на Байер АГ и LEXAN® PKG 1643 на Дженерал Електрик Пластикс.

Информацията, представена на тази сраница, е получена от ТИМЕКС от публични източници, основно от материали на производителя и от признати бюра за контрол на качеството. ТИМЕКС гарантира акуратността на представянето на тези данни с тези на производителя.

ТИМЕКС не носи отговорност за стойности и данни, получени от други източници. След окончателен избор на материала, стойностите следва да бъдат сверени с тези на производителя.

За повече информация можете да ни потърсите на телефони 02/927 55 45 и 0898 61 05 99 или да ни пишете на E–mail : office@timmex-bg.com