Услуги на фирма Тимекс - Джендов и С-ие

Фирма „Тимекс-Джендов и С-ие” разполага със собствен транспорт за директна доставка до клиента в рамките на 24 часа. Всички диспенсери , аксесоари и резервни части са налични на склад в София, което позволява значително да се съкрати срока за ремонт и престой на диспенсерите и да се подобри качеството на услугата. Фирмата разполага със собствено сервизно депо, напълно оборудвано с всички необходими инструменти и апарати съгласно Европейските стандарти. Висококвалифицираният сервизен персонал, с над 15 годишен опит, е специализиран в ремонта и поддръжката на диспенсери за вода от всички познати марки на Българския пазар.

 

Предпродажбен сервиз

Всички диспенсери за вода се проверяват в сервизното депо преди доставка до клиента.

Гаранционно и извънгаранционно обслужване на всички видове диспенсери с марката

 Стандартният гаранционен срок на всички компресорни диспенсери за вода, внасяни и продавани от СД”Тимекс-Джендов и С-ие”  е 24 месеца от датата на закупуването.

Санитаризация

Това е почистване на всички външни и вътрешни повърхности на диспенсерите, намиращи се в контакт с питейната вода, последвано от дезинфекция с озонов генератор, парогенератор или специализирани препарати.

Почистването на диспенсерите може да включва използуване на универсален препарат за миене и/или против котлен камък и почти винаги изисква физическо усилие. Механичното отстраняване на наноси с четка, изплакването и подсушаването на отделните части на диспенсерите, са важни елементи на почистването. То може да бъде ръчно или машинно, когато се използува източник на пара, или съдомиялна машина. Използуваните методи зависят до известна степен от типа и модела на диспенсера.

Дезинфекцията представлява процес на редуциране на микроорганизмите, останали след почистването на диспенсерите, до безопасно за здравето на хората ниво. Тя позволява диспенсера да бъде в нужното добро състояние до следващата планирана санитаризация.

 

ВНИМАНИЕ: Само дезинфекция без предварително почистване на диспенсера не е достатъчно!

 

НОВА УСЛУГА:

Абонаментна и текуща санитаризация на Вашия диспенсер

Защо да го правим?

Съгласно новият Закон за храните, ДВ бр.102 от 21.11.2003 г., бутилираната вода е храна. От това следва, че към бутилираната вода се предявяват всички съществуващи изисквания за хигиена и безопасност, както към всички останали храни и техните опаковки. Добрата хигиенна и производствена практика изисква водата, минавайки през диспенсера, да има същите хигиенни качества, както и в бутилката, преди да бъде поставена върху него. Диспенсерът не трябва да добавя нищо към бактериалното съдържание на водата. Ето защо ние извършваме санитаризацията поради следните основни причини:

• да се контролира нивото на биофилма в диспенсера и да не се позволява той да променя бактериалното съдържание на водата;

• да се отстранят всички замърсяващи организми, проникнали в диспенсера, в случай на неправилно използуване от клиента;

• да се поддържа добрата репутация на продукта. Много фирми харчат сериозни средства, изграждайки репутацията на търговската си марка и я губят само като позволяват техните бутилки да бъдат поставяни върху мръсни диспенсери;

• да се избегнат всички проблеми от „естетично” същество, като промяна на вкус, мирис, цвят и др. на водата;

• да се държи под контрол образуването на котлен камък;

• да се ограничи до максимум появата на „зелени” бутилки;

Какво става, ако не правим санитаризация?

В канелките и водните пътища на диспенсера се натрупва биофилм. Опитът показва, че след три месеца той започва да влияе върху качеството на водата. След четвъртия месец диспенсерът добавя нови 25% към общото бактериално съдържание на водата, сравнено с бутилката.

Увеличават се шансовете от поява на нежелателни, болестотворни бактерии. Те живеят, предпазвани от биофилма. Такива организми са колибактериите и Pseudonomas aerruginosa, чието присъствие в бутилираната вода е забранено. Тези организми обикновено се разпространяват от хората, ползуващи диспенсера.

Колко често следва да се прави?

Съгласно препоръките на Европейската асоциация за бутилирани води и диспенсери EBWA и Световната Здравна Организация, санитаризацията следва да се извършва минимум на 3 месеца, или максимум на 6 месеца.

 

Доставка на услугата до 24 часа.