Ionicore филтърна колона

with Няма коментари

5 “ ФИЛТЪРНА КОЛОНА, СТАНДАРТНА, ПРОЗРАЧНА IN-OUT ¾”, КОМПЛЕКТ С КЛЮЧ И МОНТАЖНА ПЛАНКА

ОПИСАНИЕ

Капачка и резба от полипропилен

¾“ резба усилена с месингово покритие

Ръчно прочистване на въздуха

 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабоно налягане 0,7 MPa ( 7 bar)
Максимално налягане 1  MPa (10 bar)
Налягане на разцепване 2,4 MPa (24 bar)
Рабонта температура 45°С max
Размери 120 х 190 мм

 

10“ ФИЛТЪРНА КОЛОНА, СТАНДАРТНА, ПРОЗРАЧНА IN-OUT ¾”, КОМПЛЕКТ С КЛЮЧ И МОНТАЖНА ПЛАНКА

ОПИСАНИЕ

Капачка с резба от полипропилен

¾“ резба усилена с месингово покритие

Ръчно прочистване на въздуха

 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабоно налягане 1,2 MPa (12 bar)
Максимално налягане 1,5 MPa (15 bar)
Налягане на разцепване 2,3 MPa (23 bar)
Рабонта температура 45°С max
Размери 130 х 315 мм