Платформа PearlAqua Micro™

with Няма коментари

UV-C LED СИСТЕМА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДА

Продуктът PearlAqua Micro дава възможност за формирането на Micro UVTM, нов раздел в категорията UV дезинфекция. PearlAqua Micro е най-малката в света UV система за дезинфекция. Micro се е доказала в ефективността на дезинфекцията чрез UV-C светодиоди и патентования си дизайн на поточна клетка. PearlAqua Micro е проектиран да бъде интегриран в системи и процеси на мястото за употреба.