Препоръки за измиване на поликарбонатни бутилки
with Няма коментари

Температурата на измиване трябва да бъде най-близка до 60° С ( минимум 55° С и максимум 65° С ) . Времето за измиване на една бутилка трябва да бъде възможно по-дълго. Идеалното време е 1 минута. При измиване отвътре на … Read More

Инструкция за почистване на поликарбонатни бутилки за многократна употреба
with Няма коментари

За почистване и дезинфекциране на поликарбонатните бутилки за многократна употреба производителят препоръчва препарати, произвеждани от фирма Henkel ECOLAB®, при спазване на следната процедура: – За почистване на силно замърсени бутилки, съдържащи предимно органични съставки, се препоръчва алкално почистване както следва: … Read More

Инструкция за експлоатация на диспенсер за топла и студена вода с компресорно охлаждане
with Няма коментари

ИНСТАЛИРАНЕ И ПЪРВОНАЧАЛНО ПУСКАНЕ Пренесете диспенсера до определеното му място. Диспенсерът трябва да бъде поставен на централно и достъпно място, където околната среда не съдържа рискови фактори за замърсяване на водата. Диспенсерът не следва да се поставя : извън помещение, … Read More

Инструкция за експлоатация на диспенсер за топла и студена вода с електронно охлаждане
with Няма коментари

ИНСТАЛИРАНЕ И ПЪРВОНАЧАЛНО ПУСКАНЕ Пренесете апарата до определеното му място. Охладителят трябва да бъде поставен на централно и достъпно място, където околната среда не съдържа рискови фактори за замърсяване на водата. Охладителят не следва да се поставя : извън помещение, … Read More

error: Content is protected !!