Препоръки за измиване на поликарбонатни бутилки

with Няма коментари

Температурата на измиване трябва да бъде най-близка до 60° С ( минимум 55° С и максимум 65° С ) .
Времето за измиване на една бутилка трябва да бъде възможно по-дълго. Идеалното време е 1 минута.
При измиване отвътре на бутилката, водата трябва да навлиза под максимално налягане ( механически ефект )
Изборът на препарат за измиване зависи от типа на водата. Следвайте препоръките на производителя.
За постигане точната концентрация на препарата отново следвайте препоръките на производителя. Резултатите да се проверяват периодически.
Препоръчва се ежедневна смяна на препарата и периодично филтриране на разтвора за измиване. 100 микрона филтър е достатъчен.
Една минута време за дезинфекция на всяка бутилка се счита за оптимално.
За най-подходящ дезинфектант може да се избира между прекисна оцетна киселина или озонирана вода.
За избор на правилна концентрация на дезинфектанта следвайте препоръките на производителя. Резултатите следва да се проверяват периодически.
Препоръчва се ежедневна смяна на дезинфекционния разтвор.
Необходимо е окончателното изплакване на бутилките да се извършва с водата, предназначена за пълнене.

За повече информация можете да ни потърсите на телефони 02/927 55 45 и 0898 61 05 99 или да ни пишете на E-mail : office@timmex-bg.com

Инструкция за почистване на поликарбонатни бутилки за многократна употреба

with Няма коментари

За почистване и дезинфекциране на поликарбонатните бутилки за многократна употреба производителят препоръчва препарати, произвеждани от фирма Henkel ECOLAB®, при спазване на следната процедура:

– За почистване на силно замърсени бутилки, съдържащи предимно органични съставки, се препоръчва алкално почистване както следва:

0,25 – 1,0% NaOH + 0,2% РЗ – Стабилон WT® до 80° С
или
1,0 – 2,0% РЗ – Мип центра® до 80° С

– За почистване на обичайно замърсени бутилки, или такива с минерални остатъци, се препоръчва киселинно почистване. Преди да използувате киселинните почистващи ПРОДУКТИ, моля проверете съвместимостта на оборудването си с тяхната употреба!

1,0 – 2,0% РЗ – Хоролит РА® до 80° С
или
1,0 – 2,0% РЗ – Хоролит V® до 80° С

– отделна или допълнителна дезинфекция на бутилките

а) изплакване 0,3 – 1,0% РЗ – оксония актив – студена вода

б) почистване с пара

0,2- 0,5% РЗ – Оксония®
или
0,2- 0,5% РЗ – Оксипак®
в допълнение към парата

Инструкция за експлоатация на диспенсер за топла и студена вода с компресорно охлаждане

with Няма коментари

ИНСТАЛИРАНЕ И ПЪРВОНАЧАЛНО ПУСКАНЕ

 1. Пренесете диспенсера до определеното му място.

Диспенсерът трябва да бъде поставен на централно и достъпно място, където околната среда не съдържа рискови фактори за замърсяване на водата. Диспенсерът не следва да се поставя :

   • извън помещение, на открито или изложен на директна слънчева светлина
   • в прашни, невентилирани или влажни помещения
   • на неравно, хлъзгаво място или в близост до тоалетни помещения

Температура на околната среда за правилна експлоатация от 10°С до 35°С.

ВНИМАНИЕ: НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ КАНЕЛКИТЕ, ЗА ДА ПОВДИГНЕТЕ ДИСПЕНСЕРА.
  1. Махнете картона от диспенсера.
  2. Отстранете превозния плик.
  3. Направете общ преглед на апарата, за да се уверите че:
   – няма следи от физическо увреждане
   – всички допълнителни части са налице
   – канелките са здрави и в изправена позиция
   – всички кабели и електрически връзки са поставени на гърба на апарата
   – ключа на топлия резервоар е в позиция “OFF”
   – ключа на студения резервоар е в позиция “OFF”
   – апарата е чист и без прах
ВНИМАНИЕ: ДИСПЕНСЕРЪТ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПОСТАВЕН НА МИНИМУМ 10 СМ ОТСТОЯНИЕ ОТ СТЕНА, ИЛИ ДРУГА ПРЕГРАДА. ЖЕЛАТЕЛНО Е ДА СЕ ЗАПАЗИ ПОНЕ ПО 10 СМ СВОБОДНО ПРОСТРАНСТВО ОТ ДВЕТЕ МУ СТРАНИ.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ОБИЧАЙНАТА ТЕМПЕРАТУРА НА ПОМЕЩЕНИЕТО Е ПО-ВИСОКА ОТ 25°С, ДА СЕ ДОБАВИ ПО 1 СМ ОТСТОЯНИЕ ЗА ВСЕКИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ГРАДУС.

ВНИМАНИЕ: ДИСПЕНСЕРЪТ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗЛОЖЕН НА ПРЯКА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА, ИЛИ В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО ДРУГ ТОПЛИНЕН ИЗТОЧНИК.
  1. Поставете бутилка с вода върху апарата. Веднага щом бутилката е сложена, уверете се, че канелките за топла и студена вода са натиснати в отворено положение и има достатъчно време, за да се напълнят резервоарите за топла и студена вода – т.е. водата изтича през червената и синя канелки и бутилката спира да се пълни с въздух.

ВНИМАНИЕ: В топлия резервоар винаги трябва да има вода преди включване на диспенсера.В противен случай може да се стигне до сериозни повреди.
  1. Включете апарата в електрическата мрежа 220 V / 50 Hz.
  2. Включете ключа на топлия резервоар и оставете апарата да работи 20 минути.
  3. Включете ключа на студения резервоар и оставете апарата да работи 30 минути.
  4. Като изплозвате фенерче, проверете задната част на апарата за изтичане на вода.(
  5. След като машината е работила 20 минути, проверете дали от червената канелка тече топла вода.

ВНИМАНИЕ: От червената канелка при нормална употреба тече гореща вода, което може да доведе до сериозни изгаряния.Използвайте я с повишено ВНИМАНИЕ! Малки деца не бива да се оставят без надзор в близост до апарата.
 1. След като машината е работила 30 минути, проверете дали от синята канелка тече студена вода.
 2. Отново проверете апарата за изтичане на вода.
 3. Уверете се, че апаратът е на желаното от клиента място и всички аксесоари са налице.
ВНИМАНИЕ: Винаги източвайте водата от диспенсера, когато го изключите от електрическото захранване за по – дълго време ( повече от една седмица).

 

НА КАКВО ТРЯБВА ДА ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ?

Сложете диспенсера на 10 см. от стената.

 • За да има възможност да циркулира въздух, гърбът на диспенсера трябва да е на 10 см. от стената.

Не включвайте диспенсера да работи, без да сте сложили пълна бутилка с вода.

 • Ако включите диспенсер без бутилка, може да се получи прегряване и повреда.

ХИГИЕННА ПОДДРЪЖКА НА ДИСПЕНСЕРА:

 • Изключете диспенсера от електрическата мрежа.
 • Не се опитвайте да почиствате водните резервоари с обикновен препарат. Обадете се на вашия доставчик, за да ви направи озоново почистване.
 • Почистете външната част на диспенсера с влажна кърпа.
 • Можете да използвате почистващ препарат за външната част и капковата вана на диспенсера.
ВНИМАНИЕ: НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИЗБЕЛВАЩ ПРЕПАРАТ ИЛИ ДРУГИ ПРЕПАРАТИ , СЪДЪРЖАЩИ БЕЛИНА ИЛИ ХЛОР.
 • При всяка смяна на бутилката почиствайте фрешгарда и канелките на диспенсера с влажна кърпа.
 • Препоръчително е всеки 10 дни да се почиства от прах чашкодържателя отвътре и отвън.

Вода

 • Не използвайте вода от чешмата, при работа с вашия диспенсер. Това е важно и за вашето здраве и за безпроблемната експлоатация на диспенсера.
 • Когато не сте изплозвали диспенсера дълго време източете цялата вода от диспенсера.
 • Застоялата вода причинява отлагания по резервоара, които е трудно да бъдат изчистени.

ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ:

Причина Решение
НЕ РАБОТИ Проверете електричеството Проверете сигналната лампичка Проверете щепсела и контакта
 • Ако сигналната лампичка не свети, проверете дали щепсела е включен добре в контакта.
 • Уверете се, че ключа на гърба на вашия диспенсер е в позиция ON
 • Сменете щепсела. (220V, 7А)
НЕ ОХЛАЖДА Проверете ключа за студена вода на гърба
 • Поставете ключа в позиция ON
 • ! : След натискането на ключа трябва да изчакате 30 мин., за да се изстуди водата.
НЕ ЗАТОПЛЯ Проверете ключа за топла вода на гърба
 • Поставете ключа в позиция ON
 • ! : След натискането на ключа трябва да изчакате 15 мин., за да се затопли водата.
НЕОБИЧАЕН ШУМ Проверете пода
 • Уверете се, че пода е идеално равен.

Препоръчва се на клиентите, ползуващи диспенсери за бутилирана вода стриктно да спазват следните инструкции:

НИКОГА НЕ:

 • Поставяйте бутилка върху диспенсера без да сте отстранили предпазния стикер от тапата;
 • Наливайте други течности, или вода от чешмата в диспенсера;
 • Променяйте електрическата схема на диспенсера или предпазителите;
 • Опитвайте да разглобите диспенсера;
 • Използувайте диспенсера, или бутилката като поставка за храна, растения и др.;
 • Докосвайте кранчетата за вода с мръсни ръце;
 • Наливайте други напитки в капковата вана;
 • Оставяйте диспенсера включен в ел.мрежата, ако бутилката е празна;
 • Оставяйте диспенсера без бутилка върху него;
 • Премествайте без причина диспенсера от обичайното му място;
 • Премествайте диспенсера, когато е с бутилка върху него, или го накланяйте;
 • Използувайте абразивни, разяждащи, или ароматизирани почистващи препарати върху външните повърхности на диспенсера;

ВИНАГИ:

 • Информирайте за неизправности или течове доставчика си незабавно;
 • Информирайте за необичаен шум от диспенсера;
 • Следвайте инструкциите за повдигане и поставяне на бутилката върху диспенсера;
 • Почиствайте капковата вана на диспенсера редовно;
 • Информирайте за необичаен вкус, мирис или вид на водата незабавно;
 • Информирайте за бутилки с белези на зелен цвят незабавно;
 • Съхранявайте пълните и празните бутилки на студено и тъмно място;
 • Дръжте бутилките далеч от вредни вещества, като разредители и горива;
 • Съхранявайте празните и пълните бутилки при добри хигиенни условия;

Никой не бива да източва вода от диспенсера, да сменя бутилка, или да почиства която и да е негова част, при условие, че изпитва някой от следните симптоми:

 • Стомашно-чревни разстройства, като диария, повръщане, или гадене;
 • Инфекции на стомаха или червата;
 • Коремен тиф, дизинтерия, салмонела, инфекция с Е коли 157;
 • Треска;
 • Абсцеси, циреи, рани или секрети от очите или ушите;
 • Хепатит;
 • Всякакви други условия, които могат да застрашат безопасността на водата;

Желателно е клиентите да измиват ръцете си преди да сменят бутилката или да докосват части от диспенсера.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОВДИГАНЕ НА БУТИЛКИТЕ

Бутилките за диспенсери, пълни с вода са доста тежки, около 20 кг. Ето защо е важно на персонала и клиентите, които вдигат и поставят пълните бутилки, да бъдат дадени следните указания:

 • Планирайте повдигането, отстранете всички пречки, опаковки и др.;
 • Хванете здраво бутилката за гърлото и дъното;
 • Леко раздалечете краката за по-голяма устойчивост;
 • При повдигане на бутилката от пода първо свийте колената;
 • Докато повдигате, дръжте гърба изправен. Използувайте силата на краката;
 • Не завъртайте тялото – обърнете се като провлачите краката;
 • Когато окончателно вдигнете бутилката, първо я подпрете на диспенсера, след което внимателно я спуснете така, че да попадне върху шипа;

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА НА ХОРА ДА СЕ ОПИТВАТ ДА ПОВДИГАТ ПЪЛНАТА БУТИЛКА, АКО ТЕ СА:

 • На възраст под 18 години, или над 55 години;
 • Бременни жени;
 • Имат дихателни проблеми, или проблеми със сърцето;
 • Боледували от херния;
 • Имат мускулно-скелетни проблеми;
 • Имат някаква временна неспособност или слабост, която може да им попречи да повдигнат пълната бутилка по указания начин;

За повече информация относно сервизното обслужване и хигиената на диспенсера, можете да ни потърсите на телефони 02/927 55 45 и 0898 61 05 99 или да ни пишете на E-mail : office@timmex-bg.com

 

Инструкция за експлоатация на диспенсер за топла и студена вода с електронно охлаждане

with Няма коментари

ИНСТАЛИРАНЕ И ПЪРВОНАЧАЛНО ПУСКАНЕ

  1. Пренесете апарата до определеното му място.

Охладителят трябва да бъде поставен на централно и достъпно място, където околната среда не съдържа рискови фактори за замърсяване на водата. Охладителят не следва да се поставя :

   • извън помещение, на открито или изложен на директна слънчева светлина
   • в прашни, невентилирани или влажни помещения
   • на неравно, хлъзгаво място или в близост до тоалетни помещения

Температура на околната среда за правилна експлоатация от 10°С до 35°С.

ВНИМАНИЕ: НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ КАНЕЛКИТЕ, ЗА ДА ПОВДИГНЕТЕ ДИСПЕНСЕРА.
  1. Махнете картона от апарата.
  2. Отстранете превозния плик.
  3. Направете общ преглед на апарата, за да се уверите че:
   – няма следи от физическо увреждане
   – всички допълнителни части са налице
   – канелките са здрави и в изправена позиция
   – всички кабели и електрически връзки са поставени на гърба на апарата
   – ключа на топлия резервоар е в позиция “OFF”
   – ключа на студения резервоар е в позиция “OFF”
   – апарата е чист и без прах
ВНИМАНИЕ: ДИСПЕНСЕРЪТ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПОСТАВЕН НА МИНИМУМ 10 СМ ОТСТОЯНИЕ ОТ СТЕНА, ИЛИ ДРУГА ПРЕГРАДА. ЖЕЛАТЕЛНО Е ДА СЕ ЗАПАЗИ ПОНЕ ПО 10 СМ СВОБОДНО ПРОСТРАНСТВО ОТ ДВЕТЕ МУ СТРАНИ.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ОБИЧАЙНАТА ТЕМПЕРАТУРА НА ПОМЕЩЕНИЕТО Е ПО-ВИСОКА ОТ 25°С, ДА СЕ ДОБАВИ ПО 1 СМ ОТСТОЯНИЕ ЗА ВСЕКИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ГРАДУС.

ВНИМАНИЕ: ДИСПЕНСЕРЪТ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗЛОЖЕН НА ПРЯКА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА, ИЛИ В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО ДРУГ ТОПЛИНЕН ИЗТОЧНИК.
  1. Поставете бутилка с вода върху апарата. Веднага щом бутилката е сложена, уверете се, че канелките за топла и студена вода са натиснати в отворено положение и има достатъчно време, за да се напълнят резервоарите за топла и студена вода – т.е. водата изтича през червената и синя канелки и бутилката спира да се пълни с въздух.

ВНИМАНИЕ: В топлия резервоар винаги трябва да има вода преди включване на диспенсера.В противен случай може да се стигне до сериозни повреди.
  1. Включете апарата в електрическата мрежа 220 V / 50 Hz.
  2. Включете ключа на топлия резервоар и оставете апарата да работи 20 минути.
  3. Включете ключа на студения резервоар и оставете апарата да работи 30 минути.
ВНИМАНИЕ: През летния сезон на диспенсера с електронно охлаждане е необходимо повече време за първоначално охлаждане на водата. Разхода на студена вода за един час е 0.8 л. При увеличена консумация над 4 – 5 чаши на час, времето за охлаждане на водата се увеличава.
ВНИМАНИЕ: През зимния сезон при температури по ниски от 10° С в помещението където е поставен диспенсера с електронно охлаждане, е възможно несработване на охлаждащия блок, защото датчика който контролира температурата на водата е фабрично настроен да изключва охлаждащия блок при температура на водата от 10° – 12° С.
  1. Като изплозвате фенерче, проверете задната част на апарата за изтичане на вода.
  2. След като машината е работила 20 минути, проверете дали от червената канелка тече топла вода.

ВНИМАНИЕ: От червената канелка при нормална употреба тече гореща вода, което може да доведе до сериозни изгаряния.Използвайте я с повишено ВНИМАНИЕ! Малки деца не бива да се оставят без надзор в близост до апарата.
 1. След като машината е работила 30 минути, проверете дали от синята канелка тече студена вода.
 2. Отново проверете апарата за изтичане на вода.
 3. Уверете се, че апаратът е на желаното от клиента място и всички аксесоари са налице.
ВНИМАНИЕ: Винаги източвайте водата от диспенсера, когато го изключите от електрическото захранване за по – дълго време ( повече от една седмица).

НА КАКВО ТРЯБВА ДА ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ?

Сложете диспенсера на 10 см. от стената.

 • За да има възможност да циркулира въздух, гърбът на диспенсера трябва да е на 10 см. от стената.

Не включвайте диспенсера да работи, без да сте сложили пълна бутилка с вода.

 • Ако включите диспенсер без бутилка, може да се получи прегряване и повреда.

ХИГИЕННА ПОДДРЪЖКА НА ДИСПЕНСЕРА:

 • Изключете диспенсера от електрическата мрежа.
 • Не се опитвайте да почиствате водните резервоари с обикновен препарат. Обадете се на вашия доставчик, за да ви направи озоново почистване.
 • Почистете външната част на диспенсера с влажна кърпа.
 • Можете да използвате почистващ препарат за външната част и капковата вана на диспенсера.
ВНИМАНИЕ: НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИЗБЕЛВАЩ ПРЕПАРАТ ИЛИ ДРУГИ ПРЕПАРАТИ , СЪДЪРЖАЩИ БЕЛИНА ИЛИ ХЛОР.
 • При всяка смяна на бутилката почиствайте фрешгарда и канелките на диспенсера с влажна кърпа.
 • Препоръчително е всеки 10 дни да се почиства от прах чашкодържателя отвътре и отвън.

Вода

 • Не използвайте вода от чешмата, при работа с вашия диспенсер. Това е важно и за вашето здраве и за безпроблемната експлоатация на диспенсера.
 • Когато не сте изплозвали диспенсера дълго време източете цялата вода от диспенсера.
 • Застоялата вода причинява отлагания по резервоара, които е трудно да бъдат изчистени.

ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ:

Причина Решение
НЕ РАБОТИ Проверете електричеството Проверете сигналната лампичка Проверете щепсела и контакта
 • Ако сигналната лампичка не свети, проверете дали щепсела е включен добре в контакта.
 • Уверете се, че ключа на гърба на вашия диспенсер е в позиция ON
 • Сменете щепсела. (220V, 7А)
НЕ ОХЛАЖДА Проверете ключа за студена вода на гърба
 • Поставете ключа в позиция ON
 • ! : След натискането на ключа трябва да изчакате 30 мин., за да се изстуди водата.
НЕ ЗАТОПЛЯ Проверете ключа за топла вода на гърба
 • Поставете ключа в позиция ON
 • ! : След натискането на ключа трябва да изчакате 15 мин., за да се затопли водата.
НЕОБИЧАЕН ШУМ Проверете пода
 • Уверете се, че пода е идеално равен.

Препоръчва се на клиентите, ползуващи диспенсери за бутилирана вода стриктно да спазват следните инструкции:

НИКОГА НЕ:

 • Поставяйте бутилка върху диспенсера без да сте отстранили предпазния стикер от тапата;
 • Наливайте други течности, или вода от чешмата в диспенсера;
 • Променяйте електрическата схема на диспенсера или предпазителите;
 • Опитвайте да разглобите диспенсера;
 • Използувайте диспенсера, или бутилката като поставка за храна, растения и др.;
 • Докосвайте кранчетата за вода с мръсни ръце;
 • Наливайте други напитки в капковата вана;
 • Оставяйте диспенсера включен в ел.мрежата, ако бутилката е празна;
 • Оставяйте диспенсера без бутилка върху него;
 • Премествайте без причина диспенсера от обичайното му място;
 • Премествайте диспенсера, когато е с бутилка върху него, или го накланяйте;
 • Използувайте абразивни, разяждащи, или ароматизирани почистващи препарати върху външните повърхности на диспенсера;

ВИНАГИ:

 • Информирайте за неизправности или течове доставчика си незабавно;
 • Информирайте за необичаен шум от диспенсера;
 • Следвайте инструкциите за повдигане и поставяне на бутилката върху диспенсера;
 • Почиствайте капковата вана на диспенсера редовно;
 • Информирайте за необичаен вкус, мирис или вид на водата незабавно;
 • Информирайте за бутилки с белези на зелен цвят незабавно;
 • Съхранявайте пълните и празните бутилки на студено и тъмно място;
 • Дръжте бутилките далеч от вредни вещества, като разредители и горива;
 • Съхранявайте празните и пълните бутилки при добри хигиенни условия;

Никой не бива да източва вода от диспенсера, да сменя бутилка, или да почиства която и да е негова част, при условие, че изпитва някой от следните симптоми:

 • Стомашно-чревни разстройства, като диария, повръщане, или гадене;
 • Инфекции на стомаха или червата;
 • Коремен тиф, дизинтерия, салмонела, инфекция с Е коли 157;
 • Треска;
 • Абсцеси, циреи, рани или секрети от очите или ушите;
 • Хепатит;
 • Всякакви други условия, които могат да застрашат безопасността на водата;

Желателно е клиентите да измиват ръцете си преди да сменят бутилката или да докосват части от диспенсера.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОВДИГАНЕ НА БУТИЛКИТЕ

Бутилките за диспенсери, пълни с вода са доста тежки, около 20 кг. Ето защо е важно на персонала и клиентите, които вдигат и поставят пълните бутилки, да бъдат дадени следните указания:

 • Планирайте повдигането, отстранете всички пречки, опаковки и др.;
 • Хванете здраво бутилката за гърлото и дъното;
 • Леко раздалечете краката за по-голяма устойчивост;
 • При повдигане на бутилката от пода първо свийте колената;
 • Докато повдигате, дръжте гърба изправен. Използувайте силата на краката;
 • Не завъртайте тялото – обърнете се като провлачите краката;
 • Когато окончателно вдигнете бутилката, първо я подпрете на диспенсера, след което внимателно я спуснете така, че да попадне върху шипа;

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА НА ХОРА ДА СЕ ОПИТВАТ ДА ПОВДИГАТ ПЪЛНАТА БУТИЛКА, АКО ТЕ СА:

 • На възраст под 18 години, или над 55 години;
 • Бременни жени;
 • Имат дихателни проблеми, или проблеми със сърцето;
 • Боледували от херния;
 • Имат мускулно-скелетни проблеми;
 • Имат някаква временна неспособност или слабост, която може да им попречи да повдигнат пълната бутилка по указания начин;

За повече информация относно сервизното обслужване и хигиената на диспенсера, можете да ни потърсите на телефони 02/927 55 45 и 0898 61 05 99 или да ни пишете на E-mail : office@timmex-bg.com